Zandee Kloetinge beschikt over de volgende certificaten:

Zandee Kloetinge voor:

 • maaien
 • schijven maaien
 • klepelen
 • maaien en afvoeren
 • maaien en klepelen
 • maaien en zuigen
 • wier maaien
 • kroos verwijderen
 • gebiedsonderhoud
 • landschapsonderhoud

Zandee Foto’s

CO2 Footprint

Duurzaamheid en de zorg voor een leefbaar milieu voor nu en voor in de toekomst wordt steeds belangrijker.
Om hieraan een bijdrage te leveren heeft Zandee Kloetinge gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder (ambitieniveau 3) van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Wij hebben doelgerichte maatregelen en zien, samen met onze medewerkers, toe op de implementatie daarvan. Enkele voorbeelden daarvan zijn: investeren in duurzaam materieel, bewust handelen op basis van efficiënt energiegebruik en een efficiënte inzet van middelen en machines. Daarnaast hebben wij ons aangesloten bij de sectorinitiatieven:

 • Sturen op CO2 – Cumela
 • CO2-platform Verhuur en Aannemingsbedrijven GWW en Groen – omgeving Zuid Beveland.

De regionale en landelijke bijeenkomsten die voortvloeien uit deze deelname zorgen voor waardevolle kennisuitwisseling en actieve benadering van de verschillende invalshoeken. Door deelname aan deze initiatieven geven wij invulling aan invalshoek D (participatie) van de Co2-prestatieladder niveau 3.

Onze CO2 voetafdruk geeft twee keer per jaar een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG emissies (respectievelijk scope 1 en scope 2) en onze doelstellingen. Wij willen met onze initiatieven blijven groeien naar nieuwe mogelijkheden met oog voor de generatie van morgen. 

Projecten met CO2 gunningsvoordeel

Zandee Kloetinge heeft projecten aangenomen waar CO2-gerelateerd gunningsvoordeel op is verkregen. Publicaties die daarmee verband houden worden aan onze website toegevoegd en zijn terug te vinden in het  Co2 documentenoverzicht. Deze projecten en bijbehorende documenten worden elk half jaar bijgewerkt.

SKAO is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de CO2-prestatieladder. De bedrijfsgegevens van Zandee Kloetinge B.V. op de SKAO website kunt u vinden via de link: www.skao.nl

Wilt u meer weten? Laat een bericht achter en wij nemen contact op!

Contactaanvraag