Zandee Kloetinge startte in 1969 als “Loonsproeibedrijf Zandee”. Het Zeeuwse bedrijf wordt inmiddels geleid door de tweede en derde generatie ondernemers te weten: J.A.W. Zandee en W.J. Zandee Jr. 

Historie

De heer W.J. Zandee Sr. begon met loon-spuitwerkzaamheden voor agrariërs en later ook voor overheden. Halverwege de jaren zeventig kwam daar ook het maaien van wegbermen bij.

In 1982 trad zoon J.A.W. Zandee toe tot het bedrijf en vormde een maatschap met W.J. Zandee. In deze periode werden ‘de groenwerkzaamheden’ uitgebreid en werd het spuitwerk gestopt. In 2000 is dhr. W.J. Zandee Sr. teruggetreden en is er een vennootschap onder firma gevormd. In de periode 2000-2010 werden de werkzaamheden sterk uitgebreid, vooral in de groenvoorziening, gladheidsbestrijding en transport. Per 01 januari 2010 is W.J. Zandee Jr. tot de vennootschap toegetreden.

Zandee Kloetinge verzorgt maaiwerk, groenvoorziening (aanleg en onderhoud), machineverhuur (inclusief bediening), gladheidsbestrijding, transport en meer.

De markt waarin wij opereren kent veel concurrentie, waarbij opdrachtgevers hoge eisen stellen aan het resultaat. Om aan deze hoge eisen te voldoen, besteedt Zandee Kloetinge aandacht en zorg aan haar werkzaamheden teneinde een continue bedrijfsvoering te waarborgen. Het interne kwaliteitssysteem is één van de middelen om een hoogwaardig eindproduct te waarborgen dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Eén en ander tegen een financieel en commercieel aantrekkelijk prijsniveau. De daadkracht en klantgerichte aanpak heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf inmiddels 50 jaar een begrip is in Zeeland en daarbuiten.

Huidige situatie

Binnen de huidige situatie is Zandee Kloetinge vof sinds 2013 omgevormd tot een besloten vennootschap. Het bedrijf heeft een ISO 9001 en VCA** certificering, is daarnaast gecertificeerd volgens CO2-prestatieladder trede 3 en kent de volgende toepassingsgebieden:

Producten/diensten

 • uitvoeren van loonwerk;
 • uitvoeren grondverzetwerkzaamheden;
 • uitvoeren cultuurtechnische werkzaamheden;
 • uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 • transport;
 • gladheidsbestrijding.

Toekomst

Zandee Kloetinge heeft zich een stevige positie verworven binnen de regio en is voornemens deze verder uit te bouwen. Wij zetten daarbij in op het up to date houden van ons machinepark en het aanscherpen van de kennis en vakbekwaamheden van onze medewerkers. Wij willen het vertrouwde bedrijf zijn en blijven dat we nu zijn. Een bedrijf dat kwaliteit en toegevoegde waarde biedt.

Zandee Kloetinge voor:

 • maaien
 • schijven maaien
 • klepelen
 • maaien en afvoeren
 • maaien en klepelen
 • maaien en zuigen
 • wier maaien
 • kroos verwijderen
 • gebiedsonderhoud
 • landschapsonderhoud

Zandee Foto’s

Wilt u meer weten? Laat een bericht achter en wij nemen contact op!

Contactaanvraag