Maaiwerkzaamheden? Contact Zandee Kloetinge

Het uitvoeren van alle soorten maaiwerk is een specialiteit van Zandee Kloetinge. Onze professionele maaiers en ruime assortiment maaimachines plus toebehoren staan borg voor vakbekwaam en keurig uitgevoerde maaiwerkzaamheden; seizoen in, seizoen uit.

De maaiers van Zandee Kloetinge komt u overal tegen

Wij maaien bermen langs wegen, spoorwegen, waterwegen, grasstroken, dijken, taluds, sportvelden, natuurterreinen, parken, plantsoenen, landgoederen, bouwterreinen en allerhande percelen in en om dorpen en steden.

Maaiwerk in uitvoering

Zandee Kloetinge voert alle voorkomende maaiwerkzaamheden professioneel en conform de voorgeschreven methodes uit voor overheden, semi-overheden, verenigingen, stichtingen en bedrijven. Wij zijn volledig gecertificeerd en hebben een scherpe focus op veilig en zo duurzaam mogelijk werken.

Maaien van wier en waterplanten en kroos verwijderen

Ook het maaien van watergangen, singels, vijvers en allerhande waterpartijen voeren wij graag voor u uit. Het verwijderen van wier in bijvoorbeeld jachthavens en het verwijderen van kroos hoort ook bij onze werkzaamheden. Zandee Kloetinge heeft hiervoor een maaiboot en daarnaast alle benodigde appratuur om bovenstaande werkzaamheden vakbekwaam en met respect voor de omgeving uit te voeren.

Maaien en zaaien

Vanuit onze rol als landschapsbeheerder kunnen wij ervoor zorgen dat de door ons gemaaide percelen keurig intact blijven door daar waar nodig ook zaaiwerkzaamheden te verrichten. Zandee Kloetinge kan u op vele terreinen volledig ontzorgen.

Maaiwerkzaamheden Zandee Kloetinge

 • maaien
 • schijven maaien
 • klepelen
 • maaien en afvoeren
 • maaien en klepelen
 • maaien en zuigen
 • wier maaien
 • kroos verwijderen
 • gebiedsonderhoud
 • landschapsonderhoud

Wilt u meer weten? Laat een bericht achter en wij nemen contact op.
Ook daar laat Zandee Kloetinge geen gras over groeien!

Zandee Kloetinge voor:

 • maaien
 • schijven maaien
 • klepelen
 • maaien en afvoeren
 • maaien en klepelen
 • maaien en zuigen
 • wier maaien
 • kroos verwijderen
 • gebiedsonderhoud
 • landschapsonderhoud

Zandee Foto’s

Wilt u meer weten? Laat een bericht achter en wij nemen contact op!

Contactaanvraag